Faculty  
Dr. Ajit Lukram, Imphal
Dr. Anupama Singh, Patna
Dr. Arun S Oinam, Chandigarh
Dr. B C Bakane, Wardha
Dr. Bikramjit Singh R.K, Imphal
Dr. Bipin Th., Imphal
Dr. D C Sharma, Guwahati
Dr. G S Bhattacharyya, Kolkata
Dr. G S Panda, Kolkata
Dr. Indibor Singh Y, Imphal
Dr. J K singh, Patna
Dr. Jitendra N, Imphal
Dr. K S Panda, Cuttack
Dr. Kaushik Debnath, Imphal
Dr. M K Mahajan, Bathinda
Dr. Madhuchanda Kar, Kolkata
  Dr. Manjiri Bakre, Bengaluru
Dr. Momocha Thangjam, Imphal
Dr. Namita Pandey, Mumbai
Dr. Rosina Ahmed, Kolkata
Dr. S Judita, Shillong
Dr. S K Verma, Indore
Dr. Sandip Ganguly, Kolkata
Dr. Sanjay Sharma, Mumbai
Dr. Sapam Opendro Singh, Imphal
Dr. Satish Jain, Ludhiana
Dr. Tanveer Majeed, Mumbai
Dr. Tomcha Singh Th, Imphal
Dr. Vedant Kabra, Gurgaon
Dr. Vikas Jagtap, Guwahati
Dr. W Jatishwor Singh, Imphal