NATIONAL FACULTIES

Abhinav Shrivastava, Patna

Aditya Murali, Bengaluru

Amar Kumar Singh, Patna

Amar Verma, Ranchi

Anita Kumari, Patna

Avinash Kumar Singh, Patna

B B Pandey, Patna

B. Sanyal, Patna

C. K. Jha, Patna

C. Khandelwal, Patna

Dinesh Kumar Sinha, Patna

G S Bhattacharyya, Kolkata

Jagjit Pandey, Patna

Kaustav Talapatra, Mumbai

Madhukar Dayal, Patna

Manoj Kumar, Patna

Mitali Dandekar, Patna

Mithilesh Kumar, Patna

N P Narayan, Patna

Namita Pandey, Mumbai

Namrata Sinha, Patna

Naveen Sanchety, Patna

Niraj Vedpuria, Patna

P. N. Pandit, Patna

Pallavi Mehra, Patna

Prabhat Ranjan, Patna

Pranab Kumar Verma, Patna

Prashant Kumar, Patna

Preeti Jain, Jabalpur

Prem Kumar, Patna

Punam Bhadani, Patna

R N Tagore, Patna

Rajesh Goswami, Patna

Rajesh Kumar Singh, Patna

Rajiv Das, Mumbai

Rajiv Ranjan Prasad, Patna

Ramesh Bilimagga, Bengaluru

Ravi Byahut, Patna

Richa Chauhan, Patna

Richa Madhawi, Patna

Ridu Kumar Sharma, Patna

Rita Rani, Patna

S S Nayyar, Indore

Sadhna Sharma, Patna

Sangeeta Narain, Patna

Sangeeta Pankaj, Patna

Sanjay Sharma, Mumbai

Sanjeev Kumar, Patna

Seema Devi, Patna

Sewanti Limaye, Mumbai

Shekhar Kumar Keshri, Patna

Shrikant Bharti, Patna

Sneha Jha, Patna

Suma Chakraborty, Kolkata

Sumant Gupta, Delhi

Sumantra Sircar, Patna

Tanveer Majeed, Mumbai

U P Shahi, Varanasi

U P Singh, Patna

Upasana Sinha, Patna

Usha Singh, Patna

V. P. Singh, Patna

Veena K.Singh, Patna

Vimal Mukesh, Patna

Vinita Trivedi, Patna