ORGANIZING COMMITTEE

Patron
Prof J. P. Kapoor
Prof S. M. Hastak
Prof V. K. Raina
Dr S. K. Dube
Dr Vijay K. Gahlot

Organizing Chairman
Dr R. P. Gupta

Organizing Vice-Chairman
Dr Shamji Rawat

Organizing Secretary
Dr Preeti Jain

Treasurer
Dr Anjaneya Dube

Venue In-charge
Dr Kavita Dube

Members
Dr Nisha Sahu
Dr Meera Sanghi
Dr Manju Shankaran
Dr Col. P. S. Sandhu
Dr Malti Bhagat
Dr Ankit Fuskele
Dr Sonall Richharia
Dr Jitendra Pariyani

SCIENTIFIC COMMITTEE

Chairman
Dr Arpan Mishra

Vice-Chairman
Dr Ashish Gupta

Scientific Convenors
Dr Pragya Dhirawani
Dr Sangeeta Shrivastava

Members
Dr Richa Bahrani
Dr Vibha Gahlot
Dr Roshni Bhagwat Pandey
Dr Kavita N Singh
Dr Prashant Jain
Dr Piyush Jain
Dr Rajesh Jain
Dr Manoj Jain


BCF-INDIA (Office Bearers)

Founder Sec. General
Dr. M. K. Mahajan, Ludhiana

President
Dr. Sanjay Sharma, Mumbai

Vice President
Dr. S. Parmeshwaran, Trivendrum

National Secretary
Dr. Jitendra Kumar Singh, Patna

Jt. Secretary
Dr. Preeti Jain, Jabalpur
Dr. Awadhesh Pandey, Chandigarh

Executive Committee
Dr. Dinesh Pendharkar, Delhi
Dr. Raghunathrao, Vizag
Dr. S N Senapati, Cuttack
Dr. Sanjoy Chatterjee, Kolkata
Dr. Mandhuchanda Kar, Kolkata
Dr. Sumant Gupta, Delhi
Dr. Shekhar Patil, Bengaluru
Dr. Tanveer Majid, Mumbai
Dr. Rajgovind Sharma, Jaipur
Dr. Yusuf Menon, Raipur

Treasurer
Dr. S Jhavere, Ludhiana

Editor
Dr. Manisha Singh, Patna
Dr. Anupama, Patna

Scientific Committee
Dr. S H Adwani, Mumbai
Dr. R Badwe, Mumbai
Dr. G K Rath, Delhi
Dr. N Gopinath, Bengaluru
Dr. Harit Chaturvedi, Delhi

Advisory Committee
Dr. Mohana Vamsy, Hyderabad
Dr. K S Panda, Cuttack
Dr. S S Nayyar, Indore
Dr. Ramesh Bilimagga
Dr. Shekhar Salkar, Goa
Dr. A A Ranade, Pune
Dr. Mushtaq Ahmad, Srinagar
Dr. G Amarnath, Madurai
Dr. R K Vyas, Ahmedabad
Dr. G S Bhattacharyya, Kolkata
Dr. Amal Kataki, Guwahati